Het Gilde van Sinterklaas

Voor een super leuk bezoek van Sint en zijn Pieten
Impressum 

Voor meer info: 

mw. R. Vet-Ellen,  
tel. 06 15596412 of (0223) 620 823
Bereikbaar na 13.00 uur

gildevansinterklaas@hotmail.com